Privatpersoner kan igen själva boka telefontid på nätet från och med 9.5

Privatpersoner har inte kunnat boka telefontider själva under våren. Från och med måndagen den 9.5 kan privatpersoner igen boka sina telefontider själva. I fortsättningen kan kunderna boka 15 minuter för ett samtal och antalet tider som kan bokas är begränsat.

FPA:s telefontjänst fick i början av året fler samtal än tidigare, och kundrådgivarnas arbetsinsats behövdes för att ta emot samtalen. Det var fråga om en tillfällig ändring för att se över servicen och utveckla den så att den bättre ska motsvara kundernas behov och önskemål.

Nu kan kunden själv boka telefontider för rådgivning på 15 minuter och det finns ett begränsat antal tider tillgängliga.

Om det inte finns några lediga tider kan kunden ringa telefontjänsten. Om skötseln av ärendet kräver en längre tid kan en FPA-anställd reservera en ny, längre tid för kunden. Kunder som behöver tolkning kan boka tid genom att ringa telefontjänsten.

FPA:s samarbetspartner kan även i fortsättningen boka tid för sina kunders räkning

Också FPA:s samarbetspartner kan boka en längre tid för att kunden ska få hjälp med att söka förmåner, ge kunden digitalt stöd eller för att gå igenom en förändring i kundens livssituation. Samarbetspartner kan också boka ett gemensamt möte med kunden, partnern och en anställd på FPA. Från måndagen den 2.5 kan samarbetspartner inte välja rådgivning som orsak för tidsbokningen.

Det lönar sig att boka tid om kundens livssituation är komplicerad eller om kunden har många ärenden som bör redas ut. På kundens begäran kan du också kontrollera eller avboka en tid som bokats tidigare. Det är också möjligt att göra det här på nätet.

Du måste identifiera dig för att logga in i tidsbokningssystemet och uppgifterna om din organisation ska finnas i FPA:s register. Kontrollera vad du behöver för att boka tid för din kund på nätet.

Samiskspråkiga kunder kan be att bli uppringda genom att skicka e-post till adressen saame@fpa.fi

Läs mer