Rehabiliteringspenning och reseersättning kan från 1.1.2022 inte beviljas för rehabilitering som finansieras med vinstmedel från Veikkaus

Från och med år 2022 kan FPA inte längre bevilja rehabiliteringspenning för den tid en person deltar i en anpassningskurs som finansieras med vinstmedel från Veikkaus. Inte heller resor i samband med anpassningskurser som finansieras med vinstmedel från Veikkaus ersätts längre.

FPA kan betala ut rehabiliteringspenning för den tid en person deltar i en anpassningskurs som finansieras med vinstmedel från Veikkaus och ersätta resekostnader i anslutning till kursen ännu fram till slutet av 2021. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har från 1.1.2021 slopat termen anpassningsträning i de anvisningar där det fastställs för vilka ändamål understöd kan beviljas och vill hålla isär den verksamhet som finansieras med STEA-understöd och medicinsk rehabilitering. Därför kan FPA från 1.1.2022 inte längre betala ut rehabiliteringspenning för den tid en person deltar i en kurs eller verksamhet som finansieras med STEA-understöd och inte heller ersätta resekostnader i anslutning till dessa.

Övergångsperiod till slutet av året

FPA och STEA har kommit överens om att FPA ännu under 2021 kan bevilja rehabiliteringspenning och ersätta resor i samband med rehabilitering som finansieras med vinstmedel från Veikkaus. På det här sättet vill man säkerställa att föreningar och organisationer som ordnar anpassningskurser kan beakta STEA:s nya riktlinjer i sin verksamhet.

År 2020 fick 256 personer rehabiliteringspenning för den tid de deltog i anpassningsträning som finansierats med vinstmedel från Veikkaus. År 2019 var motsvarande siffra 389 personer. Motsvarande statistik över antalet ersatta rehabiliteringsresor saknas.

Läs mer