Representanter för privata och offentliga organisationer – era åsikter är viktiga då FPA:s e-tjänster utvecklas

FPA samlar in sammanslutningars och samarbetspartners åsikter om hur väl e-tjänsterna fungerar. Svara på enkäten senast 18.11. och var med och påverka utvecklingen av FPA:s tjänster!

För FPA är kundernas erfarenheter och åsikter om tjänsterna en viktig utgångspunkt när tjänsterna utvecklas. I oktober–november gör vi en enkät med målet att kartlägga hur olika sammanslutningar använder e-tjänsterna och hur de tycker att tjänsterna borde utvecklas. Till FPA:s e-tjänster hör exempelvis e-tjänsten för arbetsgivare och tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu). Vi hoppas få information t.ex. om hur smidigt det är att uträtta ärenden i e-tjänsterna och vilka svårigheter som eventuellt har förekommit. Också åsikterna bland dem som sköter ärenden i andra än elektroniska kanaler är värdefulla för oss.

Du hör till målgruppen för enkäten om du i ditt arbete sköter FPA-ärenden och du arbetar t.ex.

  • vid ett privat företag eller bolag
  • vid en offentlig organisation, såsom hos staten, en kommun eller en församling
  • vid en stiftelse eller en förening.

Svara på enkäten senast 18.11.2020

Besvara enkäten och var med och påverka: https://response.questback.com/kela/badeipjo80.

Det tar ungefär 10 minuter att besvara enkäten. Berätta om enkäten också för dina kolleger och samarbetspartner som använder FPA:s e-tjänster.

Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt och på ett sådant sätt att svaren inte kan förknippas med en enskild uppgiftslämnare. Svaren används endast för utveckling av tjänsterna.

Resultaten publiceras i några av FPA:s kanaler i början av år 2021.

Enkäten genomförs av FPA:s enhet för utveckling av kundrelationstjänster. Gruppen för digital datainsamling ansvarar för insamlingen av uppgifterna. Mer information om enkäten från asiakkuus.kehittamisyksikko@kela.fi.