Suomi.fi-identifiering lyckas inte med alla gamla Apple-apparater – gäller även inloggning i MittFPA

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelade 11.4.2022 att Suomi.fi-identifiering inte lyckas med vissa gamla Apple iOS-apparater eller äldre programversioner som används i dem.

Suomi.fi-identifiering används i stor utsträckning i olika webbtjänster, såsom MittFPA. Om en medborgare använder programversion 12.X eller en äldre version på sin iOS-apparat går det inte att identifiera sig i MittFPA.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder alternativa lösningar på problemet. Identifiering med nyare iOS-apparater och deras programversioner fungerar normalt.

Medborgarrådgivningen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller hjälper medborgarna vid problem med identifieringen.

Läs mer