Barnbidragets belopp på Åland

På Åland finansieras barnbidraget av Ålands landskapsregering, och där är barnbidraget en aning högre än på fastlandet.

Barnbidragets belopp på Åland enligt antal barn

euro per månad

För det första barnet

110 euro/mån
För det andra barnet 143 euro/mån
För det tredje barnet 185 euro/mån
För det fjärde barnet 214 euro/mån
För det femte och alla därpå följande barn 259 euro/mån

Ensamförsörjartillägg till barnbidraget

Ensamförsörjartillägget på Åland är 60 euro per månad för varje barn som berättigar till barnbidrag och som bor med dig. Du kan ansöka om ensamförsörjartillägg om du inte är gift eller sambo eller om du flyttat från din partner i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.