Alternativa modeller för försöket med basinkomst utreddes i förstudie

Syftet med förstudien till försöket med basinkomst var att utvärdera olika modeller för hur försöket skulle genomföras. 

För arbetet med förstudien svarade en forskningsgrupp under ledning av FPA, och arbetet inleddes i slutet av oktober 2015. Forskningsgruppen överlämnade sin slutrapport till Social- och hälsovårdsministeriet den 30 mars 2016. Efter det lämnade Juha Sipiläs regering en proposition om försöket med basinkomst, som godkändes av riksdagen i december 2016.

Forskningsgruppen överlämnade sin slutrapport till Social- och hälsovårdsministeriet den 16 december 2016. Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017.

Mellanrapporten från förstudien utvärderar olika basinkomstmodeller

Forskningsgruppen överlämnade sin förstudierapport till Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä den 30 mars.

I rapporten sammanställs befintlig information om olika basinkomstmodeller samt försök och resultat som ansluter till modellerna. Därtill utvärderas konsekvenserna av olika basinkomstmodeller.

Slutrapporten från förstudien rekommenderar att försöket utvidgas

Forskningsgruppen överlämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila den 16 december 2016.

I slutrapporten rekommenderar forskningsgruppen att försöket med basinkomst utvidgas 2018. Deltagarurvalet borde utökas så att försöket utöver arbetslösa även skulle omfatta andra grupper med små inkomster.

Medlemmar i forskningsgruppen

Förstudien genomfördes i samarbete mellan

  • FPA:s forskningsenhet
  • Helsingfors universitet
  • Tammerfors universitet
  • Östra Finlands universitet
  • Åbo universitet
  • Sitra
  • Tankesmedjan Tänk
  • Statens ekonomiska forskningscentral.

I projektet deltog dessutom Företagarna i Finland och experter inom den kommunala sektorn, skatterätten och grundlagen. Forskningsarbetet leddes av FPA:s direktör för samhällsrelationer, Olli Kangas, numera arbetslivsprofessor vid Åbo universitet.

Projektet genomfördes som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för år 2015.

Läs mer om förstudien