Ändring av personuppgifter

Underrätta FPA om förändrade personuppgifter i e-tjänsten. Logga in på e-tjänsten med nätbankskoder. Du kan meddela förändringen på nätet när du får någon FPA-förmån.

Du kan meddela följande förändringar på nätet:

  • nytt telefonnummer
  • ny e-postadress
  • förändring i parförhållande (inledande av samboförhållande eller separation)
  • språk i FPA:s beslut (finska eller svenska)

Adressförändringar ska alltid anmälas till befolkningsdatasystemet. Därifrån förmedlas uppgiften om ny adress till FPA.