Ändringar i taxiresorna 1.1.2022

Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter som sköter de taxiresor som ersätts av FPA. 

Beställningsnumren för FPA-taxi börjar på 0800 och de nya numren tas i bruk 20.12.2021. Beställningssamtalen är även i fortsättningen avgiftsfria. Kunder med syn- eller hörselskada kan beställa taxi med ett textmeddelande. Också numren för textmeddelanden ändras.

Självriskandelarna för resor är oförändrade. Självriskandelen för en enkelresa är högst 25 euro och den årliga självriskandelen är 300 euro.

I fortsättningen kan du välja att få ett textmeddelande när en taxi har godkänt beställningen. I textmeddelandet står det också på vilket telefonnummer chauffören nås.

Beställningscentralen får information från FPA om din rätt att anlita taxi

FPA kommer att ta i bruk en elektronisk förfrågningstjänst (TAKSO), via vilken uppgifter kan förmedlas till beställningscentralen. Om du har lämnat in ett intyg över långvarig rätt att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), får beställningscentralen uppgifter från FPA om vilket slags fordon du har rätt att anlita (taxi, invataxi, bårtaxi eller tillgängligt fordon).

Via TAKSO förmedlas också uppgifter om huruvida du har rätt att anlita så kallad bekant taxi och huruvida du ska betala självrisk för resan. Självrisk tas inte ut om årssjälvrisken är nådd.  

Du kan be att serviceproducenten i dina uppgifter lägger till information om att du behöver särskild hjälp eller att du har med dig hjälpmedel på resan.

Rätten att anlita bekant taxi från 1.1.2022

Rätten att anlita bekant taxi prövas också i fortsättningen från fall till fall. Rätt kan beviljas endast om resan inte går att genomföra på något annat sätt än med en bekant chaufför. Läs mer om rätten att anlita bekant taxi.

Om FPA tidigare har beviljat dig rätt att anlita bekant taxi kvarstår rätten som förut. Försäkra dig ändå om att den chaufför du tidigare anlitat kan fortsätta som din chaufför år 2022.

Om den chaufför du tidigare anlitat inte kan fortsätta år 2022 ska du kontakta någondera av de nya serviceproducenterna inom ditt område. Det lönar sig att höra sig för om en ny bekant taxi tidigast 1.1.2022. Serviceproducenterna kommer att ge närmare anvisningar på sina webbplatser om hur du kan höra dig för om bekant taxi.

Kunder under 16 år med rätt att anlita bekant taxi

I fortsättningen ska också kunder under 16 år lämna in ett intyg till FPA om långvarig rätt att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), ifall intyget inte lämnats in tidigare och taxi har beställts direkt av chauffören.

Uppgifter om vilka kunder som har rätt att anlita bekant taxi överförs 1.1.2022 från FPA till serviceproducenten via den elektroniska förfrågningstjänsten TAKSO. Intyget om rätten att anlita taxi måste lämnas in till FPA för att uppgifterna ska kunna förmedlas till serviceproducenten och du även i fortsättningen ska kunna anlita bekant taxi.

Nya beställningsnummer

Beställ resan via numren nedan om resan ska göras 1.1.2022 eller senare. Numren kan användas från 20.12.2021.

Om resan görs senast 31.12.2021 ska du beställa den via de nuvarande beställningsnumren. Se de nuvarande numren.

Om du inte vet till vilket område kommunen hör kan du kontrollera detta i förteckningen över kommuner (pdf).

Landskap De nya serviceproducenterna och beställningsnummer från 1.1.2022
 
Södra Karelen

Taksi Saimaa Oy, 0800 555 123
Taksi Päijänne Oy, 080 002 187

Södra Österbotten

Keskustaksi Oy , 0800 92 440
Vasa Ulataxi Ab, 0800 500 100

Södra Savolax

DRide Oy, 0800 415 700
Ekvator Oy, 0800 306 600

Kajanaland

Kainuun Taksivälitys (KORPITAXI) Oy, 080 093 399
Menevä Oy, 080 002 189

Egentliga Tavastland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 616
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 157

Mellersta och Norra Österbotten

Pohjois-Suomen Taksi Oy (Otaxi Kelataksi), 080 093 311 (svenska),
080 093 377 (finska)

Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 730 (svenska),
0800 415 720 (finska)

Mellersta Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 608
Menevä Oy,  0800 021 83

Kymmenedalen

DRide Oy, 0800 415 750
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 163

Lappland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 610
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 154

Birkaland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 606
Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 710

Österbotten

Vasa Ulataxi Ab , 0800 500 600 (svenska),
0800 500 500 (finska)

Keskustaksi Oy, 080 092 446 (svenska),
080 092 444 (finska)

Norra Karelen

Joensuun Taksi Oy (Taksi Itä-Suomi), 0800 101 000
Menevä Oy, 0800 021 85

Norra Savolax

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 614
Joensuun Taksi Oy (Taksi Itä-Suomi), 0800 102 000

Päijänne-Tavastland

Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 160
Lahden Aluetaksi Oy, 080 030 123

Satakunta

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 612
Keskustaksi Oy,  080 092 442

Nyland

Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 151 (svenska),
080 005 150 (finska),

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 601 (svenska),
0800 414 600 (finska)

Egentliga Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 604 (svenska),
0800 414 603 (finska),

Menevä Oy, 080 002 182 (svenska),
0800 021 80 (finska)