Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i enlighet med TE-tjänsters anvisningar.
  • Arbetslöshetsförmåner kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
  • TE-tjänster eller kommunen (om du omfattas av kommunförsöket) gör upp en sysselsättningsplan tillsammans med dig, som du måste följa.

  • TE-tjänster eller kommunen ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån.

 2. Du kan ansöka om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan eller hos FPA.
 3. Håll din arbetsansökan i kraft hos TE-tjänster, följ sysselsättningsplanen och meddela dina arbetslöshetsdagar till FPA.

Hur modellen för arbetskraftsservice påverkar förmånerna från FPA

FPA fattar även i fortsättningen beslut utifrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster eller kommunen. Håll din jobbsökning i kraft, sök arbete tillräckligt aktivt och följ sysselsättningsplanen. Om du förlorar förmånen är karenstiden kortare i fortsättningen.

Läs mer

En del arbetssökande får stöd med jobbsökningen från sin hemkommun

En del arbetslösa arbetssökande deltar i ett kommunförsök med sysselsättning 2021-2023. Kommunförsöket betyder att hemkommunen ska hjälpa till att skaffa arbetssökande arbete och utbildning.

Kommunförsöket med sysselsättning omfattar arbetssökande som bor i en kommun som är med i försöket och

 • som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
 • som är under 30 år
 • vilkas modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska eller som är medborgare i något annat land än Finland.

Kontaktuppgifter till de regionala sysselsättningsförsöken (kommunforbundet.fi)

Du får information om du är med i kommunförsöket

Du behöver inte själv försöka ta reda på om du omfattas av kommunförsöket. Om du blir arbetslös ska du alltid först anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster i enlighet med TE-tjänsters anvisningar. Efter att du anmält dig får du information om ifall dina ärenden sköts av din hemkommun som deltar i försöket eller TE-tjänster. Håll din arbetsansökan i kraft och följ de anvisningar som du får av kommunen eller av TE-tjänster. På så sätt får du arbetslöshetsförmåner utan avbrott.

Utlåtanden under kommunförsöket

TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån. På basis av utlåtandet fattar FPA beslut om utbetalning av arbetslöshetsförmån. De kommuner som deltar i försöket ger ett utlåtande till FPA till exempel om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Kommunen beslutar också om du kan få arbetslöshetsförmåner medan du bedriver frivilliga studier.

Läs mer