Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i enlighet med TE-tjänsters anvisningar. Arbetslöshetsförmåner kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
  2. Håll din arbetsansökan i kraft.
  3. Du kan ansöka om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan eller hos FPA.

En del arbetssökande överförs till regionala kommunförsök 1.3.2021

En del av de arbetslösa arbetssökandena överförs 1.3.2021 till regionala kommunförsök för sysselsättning. Det betyder att hemkommunen ska hjälpa till att skaffa dem arbete och utbildning. Kommunförsöken upphör 30.6.2023. 

Du blir informerad om du hör till dem som omfattas av kommunförsöket

Om du är arbetslös 1.3.2021 och du överförs till att delta i kommunförsöket får du under mars månad personligen information om detta per brev och i TE-tjänsters e-tjänst Mina e-tjänster. Håll din arbetsansökan i kraft och följ de anvisningar som du får av kommunen. Så försäkrar du dig om att det inte blir avbrott i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner.

Du behöver inte kontakta FPA på grund av att du överförs till kommunförsöket. Ansök om arbetslöshetsförmån på normalt sätt och fyll regelbundet i anmälan om arbetslöshetstid.

Om du blir arbetslös medan kommunförsöket pågår

Om du blir arbetslös medan kommunförsöket pågår ska du alltid först anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster i enlighet med TE-tjänsternas anvisningar. Efter att du anmält dig får du information om ifall det är din hemkommun eller TE-tjänster som sköter dina ärenden.

Utlåtanden under kommunförsöket

TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån. På basis av utlåtandet fattar FPA beslut om utbetalning av arbetslöshetsförmån.

De kommuner som deltar i försöket ger ett utlåtande till FPA till exempel om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Kommunen beslutar också om frivilliga studier som du bedriver kan stödjas med arbetslöshetsförmåner.

Vilka deltar i kommunförsöken?

Sådana arbetssökande som bor inom de kommuner som omfattas av kommunförsöken med sysselsättning och

  • som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • personer under 30 år
  • personer vilkas modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska eller som är medborgare i något annat land än Finland.

Syftet med kommunförsöken är att hjälpa arbetssökande att hitta utbildning eller arbete och att erbjuda dem lämpliga tjänster under den tid de är arbetslösa. 

Läs mer