Läkemedelsutbytes- och referensprissystemet: Tidtabeller 2019

 

  2.
kvartalet
2019
3.
kvartalet
2019
4.
kvartalet
2019
1.
kvartalet
2020
Fimeas
förteckning
14.2.2019 16.5.2019 16.8.2019 15.11.2098
Sista dag för
korrigeringar
till Fimea
21.2.2019 23.5.2019 23.8.2019 22.11.2019
Fimeas
uppdaterad
förteckning
22.2.2019 24.5.2019 26.8.2019 25.11.2019
Hilas
förteckning
1.3.2019 31.5.2019 30.8.2019 29.11.2019
Sista dag för
prisanmälan
till FPA
8.3.2019* 7.6.2019* 9.9.2019* 10.12.2019*
FPAs pris-
anmälnings-
tjänsten öppen
1.3.2019–
8.3.2019
31.5.2019–
7.6.2019
30.8.2019–
9.9.2019
29.11.2019–
10.12.2019
Hilas
beslut om
referenspriser
22.3.2019 20.6.2019 23.9.2019 23.12.2019

*Prisanmälan ska göras senast kl. 16.15 den sista anmälningsdagen.

OBS! I tabellen anges sista möjliga datum enligt lagen.

Mer information