Hur ansluter sig en serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården till redovisningsförfarandet?

När en privat producent av företagshälsovårdstjänster vill ansluta sig till redovisningsförfarandet ska producenten kontakta FPA. Serviceproducenten och FPA ingår ett avtal där man kommer överens om att betala ersättning direkt till serviceproducenten genom redovisningsförfarande för företagshälsovård för företagare och sjukvårdstjänster i anslutning till företagshälsovården.

Avtal mellan en serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården och FPA

Avtalet gäller

  • FöPL- och LFöPL-försäkrade ensamföretagare och de arbetsgivarföretagare som väljer att söka ersättning enligt ansökningsförfarandet för företagare för sina egna företagshälsovårdskostnader. Med företagare avses företagare så som de definieras i lagarna om pension för företagare (FöPL) eller lantbruksföretagare (LFöPL). Från ingången av 2018 kan ersättning för företagshälsovård betalas också till företagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid även om FöPL- eller LFöPL-försäkringen är avslutad på grund av arbetsoförmåga.
  • företagshälsovård enligt god företagshälsovårdspraxis (12 § i lagen om företagshälsovård 1383/2001) och sjukvård och andra hälsovårdstjänster som ordnas i samband med denna (14 § i lagen om företagshälsovård 1383/2001) och kostnaderna för dem. 

Ett avtal om redovisningsförfarande kan ingås av en serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården som har tillstånd av en tillståndsmyndighet att producera företagshälsovårdstjänster.

Lär mer