Ansökan om ersättning med redovisningsförfarande

Serviceproducenten ansöker för de företagare som omfattas av redovisningsförfarandet om ersättning för företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen och om den statliga andelen för gårdsbesök hos lantbruksföretagare.

Serviceproducenten lämnar sin redovisning på FPA:s blanketter eller på blanketter som skrivits ut från det egna datasystemet för företagshälsovården. Blanketterna ska vara uppdaterade och godkända av FPA. Mer information om hur blanketter godkänns ges på adressen tth(at)kela.fi. Pappersblanketter kan beställas på adressen lomakevarasto(at)kela.fi och de nya blanketterna kan också från och med  1.1.2018 skrivas ut på sidan Blanketter.

Blanketter

  • SV 114 TTHr Redovisning – Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården
  • SV 111 TTHr Utredning – Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som  producenten av företagshälsovårdstjänster gett
  • SV 113 TTHr Utredning – Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett

Ifyllningsanvisningar

Serviceproducenten

  • redovisar per verksamhetsenhet
  • fogar till redovisningsblanketten SV 114 TTHr utredningsblanketterna SV 111 TTHr eller SV 113 TTHr på vilka serviceproducenten anger företagarspecifika verksamhetsuppgifter och kostnader för de tjänster som tillhandahållits samma kalenderår
  • lämnar in redovisningen jämte utredningsblanketter till FPA.

Ansökningstiden är sex månader från att tjänsterna tillhandahölls.

Meddelande av beslut

FPA skickar ett meddelande till serviceproducenten om ersättningen av företagshälsovård. Företagaren meddelas inget beslut om utbetalningen av ersättningarna. Företagaren ser uppgifterna om de ersättningar som betalats i FPA:s e-tjänst. Företagaren får ett skriftligt beslut om han eller hon särskilt begär ett sådant inom sex månader efter det att tjänsterna erhölls. När en ansökan om ersättning avslås helt eller delvis skickar FPA beslutet till företagaren och för kännedom till serviceproducenten.

Om företagaren eller serviceproducenten söker ändring i ersättningsbeslutet följer man bestämmelserna om ändringssökande i sjukförsäkringslagen.

Läs mer