Arbetsgivarens ansökan om partiell sjukdagpenning

Företagsläkaren eller en läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden gör ett läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning, där läkaren uppskattar arbetstagarens arbetsförmåga och förutsättningar att arbeta deltid. Deltidsarbetet får inte riskera arbetstagarens hälsa eller tillfrisknande. Partiell sjukdagpenning förutsätter liksom sjukdagpenning arbetsoförmåga.

Avtalet om deltidsarbete görs utgående från läkarens utlåtande. Deltidsarbetet kan inledas tidigast efter självrisktiden. Arbetstiden bör minskas till 40-60 % av arbetstagarens heltida arbetstid.

  • Arbetsgivaren meddelar uppgifterna som gäller avtalet om deltidsarbete till FPA antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblanketten Meddelande - Partiell sjukdagpenning (SV28r).
  • Arbetsgivaren ansöker om partiell sjukdagpenning endast om arbetstagaren trots deltidsarbete får heltidslön. Arbetsgivaren kan meddela lönerna antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r).
  • Ansökningstiden är 2 månader efter självrisktiden eller från att deltidsarbetet inletts. Om arbetsoförmågan pågår länge ska fortsättning på dagpenning sökas inom 2 månader efter att den föregående ansökningsperioden tagit slut.

Arbetstagarens ansökan (SV8r) behövs inte om partiell sjukdagpenning söks som fortsättning på sjukdagpenning.

Läs mer