Vem kan ansöka om sjukvårdsersättning?

Sjukvårdsersättning kan sökas hos FPA av

  • privatpersoner
  • tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården med stöd av direktersättningsavtal
  • sammanslutningar, t.ex. socialvårdsorgan

Privatpersoner

På sidorna för privatpersoner finns anvisningar för hur en kund ansöker om sjukvårdsersättningar hos FPA.

I FPA:s e-tjänst kan kunden se hur mycket han eller hon fått i sjukvårdsersättningar från FPA. Man loggar in med sina nätbankskoder eller sitt elektroniska identitetskort. I uppgifterna om sjukvårdsersättningar syns alla ersättningar som har betalats till kunden själv eller till någon annan betalningsmottagare, t.ex. som direktersättning till en tjänstproducent inom hälso- och sjukvården.

Tjänsteproducenter

Tjänsteproducenter som har ingått avtal med FPA om direktersättningsförfarande kan ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Vid direktersättningsförfarande ska ersättning sökas inom sex månader efter att tjänsten tillhandahölls. Ansökan om redovisning görs på en blankett eller elektroniskt.

Tjänsteproducenter kan beställa blanketter per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Arbetsgivare

Företagshälsovårdstjänster som ordnas och betalas av arbetsgivaren är inte kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen. Dessa kostnader ersätts endast som kostnader för företagshälsovård.

Om arbetsgivaren betalar sjukvårdstjänster, exempelvis tandvård, för sina anställda som tilläggs- eller personalförmån, kan dessa kostnader ersättas från sjukvårdsförsäkringen. Ersättningen kan genom direktersättningsförfarande betalas direkt till den anställda om han eller hon själv först betalar självriskandelen. Efter detta ansöker den anställda om eventuell tilläggsförmån hos arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har inte rätt till direktersättning. Om den anställda inte har fått direktersättning och arbetsgivaren som tilläggsförmån vill stå för sjukvårdskostnaderna kan arbetsgivaren, med stöd av en specificerad fullmakt av den anställda, ansöka om ersättning för kostnaderna med redovisningsblankett SV131r (pdf).

Läs mer