Ansökan om hyresgaranti och meddelande av beslut

Hyresgästen lämnar in sin ansökan om hyresgaranti till FPA. Till ansökan bifogas ett hyresavtal eller, om ett hyresavtal ännu inte har ingåtts, ett erbjudande om hyresbostad. För att hyresgaranti ska kunna beviljas ska hyresavtalet eller erbjudandet om hyresbostad innehålla tillräckliga uppgifter om:

  • bostaden som hyrs
  • hyresgästen eller hyresgästerna
  • hyresvärden
  • hyresbeloppet
  • tiden för vilken hyresavtalet har ingåtts
  • hyresgarantibeloppet.

Först reder FPA ut om den sökande har rätt till grundläggande utkomststöd. Rätten till grundläggande utkomststöd ska alltid avgöras innan ansökan om hyresgaranti kan behandlas.

FPA meddelar beslutet om hyresgaranti endast till stödtagaren. En betalningsförbindelse skickas som bilaga till beslutet. Förbindelsen kan emellertid på begäran av stödtagaren skickas till hyresvärden (t.ex. via skyddad e-post). Den sökande kan begära detta i samband med ansökan om hyresgaranti.

Om stödtagaren inte lämnar in betalningsförbindelsen till hyresvärden på överenskommet sätt ska hyresvärden i första hand kontakta stödtagaren och be att få betalningsförbindelsen.