Så här inverkar coronaviruset på antalet ansökningar

De undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset medför en ökning i antalet ansökningar om vissa förmåner.

Figuren visar antalet inkomna ansökningar under veckan och oavgjorda ansökningar vid veckans slut i fråga om de förmåner som är viktigast med tanke på försörjningen.

Figuren uppdateras varje vecka och publiceras på finska och svenska varje måndag.

 

Inkomna änsökningar och oavgjorda ansökningar veckorna 36‒40/2021  (infogram.com)