Anställningsförmåner och välbefinnande i arbetet

FPA erbjuder mycket goda anställningsförmåner, till exempel en omfattande företagshälsovård och lunchförmån. Även tandvård ingår i företagshälsovården. På de flesta av våra verksamhetsställen äter vi lunch i egen restaurang.

Vi erbjuder också ett antal kultur- och motionssedlar. Dessutom finns det möjlighet för de anställda att delta i olika idrotts- och kulturaktiviteter, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Flexibilitet enligt livssituation

Hos oss är man flexibel enligt medarbetarnas aktuella livssituation och de olika behov som personalen har. Till exempel är det möjligt att ta ut studieledighet, alterneringsledighet eller partiell vårdledighet. Många medarbetare arbetar också regelbundet på distans.

FPA är en pålitlig arbetsgivare som tar väl hand om sin personal. Atmosfären på arbetsplatsen får ett gott betyg i de personalenkäter som genomförs årligen. Att arbetet är meningsfullt och att man får vara med och bygga upp den finländska välfärden tillsammans med kunniga medarbetare är också faktorer som bidrar till arbetsmotivationen.

Se vad Minna berättar om sitt arbete som handläggningssakkunnig i ett snabbtest om FPA. (På finska.)

Läs mer