Goda anställningsförmåner


FPA erbjuder mycket goda anställningsförmåner, till exempel en omfattande företagshälsovård och lunchförmån. Även tandvård ingår i företagshälsovården. På de flesta av våra verksamhetsställen äter vi lunch i egen restaurang.

Vi får också ett antal kultur- och motionssedlar. Dessutom finns det möjlighet för de anställda att delta i olika idrotts- och kulturaktiviteter, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Hos oss kan man flexa enligt sin aktuella livssituation och de behov man har. Till exempel är det möjligt att ta ut studieledighet, alterneringsledighet eller partiell vårdledighet. Tack vare modern teknik jobbar många medarbetare regelbundet på distans.

FPA är en pålitlig arbetsgivare som tar väl hand om sin personal. Atmosfären på arbetsplatsen får ett gott betyg i de personalenkäter som genomförs årligen. Att arbetet är meningsfullt och att man får vara med och bygga upp den finländska välfärden tillsammans med kunniga arbetskamrater är en extra bonus.

Läs mer: