Användarvillkor för FPA:s webbtjänster

Avsikten med webbplatsen fpa.fi är att informera finländare om de stöd som FPA tillhandahåller i olika livssituationer. På webbplatsen finns dessutom information om när och hur man kan ansöka om olika förmåner och vilka bilagor som behövs för ansökan. Webbplatsen innehåller också information för arbetsgivare och samarbetspartner.

I e-tjänsten kan privatpersoner sköta sina FPA-ärenden. I e-tjänsten kan man till exempel ansöka om nästan alla FPA-förmåner och kontrollera om ansökan har avgjorts, hur stort förmånsbeloppet är och vilken dag förmånen betalas ut. Man loggar in i e-tjänsten till exempel med sina bankkoder. Arbetsgivare och samarbetspartner kan också sköta FPA-ärenden i e-tjänsten.

De förmånsbeslut som fattas vid FPA grundar sig alltid på lag – inte på innehållet på den här webbplatsen.

Vårt mål är att innehållet på webbplatsen alltid ska vara uppdaterat. Vi berättar på ett så klart och tydligt standardspråk som möjligt om den sociala tryggheten och den lagstiftning som gäller social trygghet. Lagstiftningen är ofta komplicerad.

Den lagstiftning som gäller förmånerna har beretts i riksdagen eller i statsrådet. Det hör till FPA:s uppgifter att verkställa lagstiftningen.

Filtyper som kan bifogas

De flesta filerna på webbplatsen är i pdf-format. För att man ska kunna läsa pdf-filer förutsätts ett separat program, till exempel det avgiftsfria Adobe Reader fungerar bra.