Arbete utomlands

Arbete i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz kan beaktas i samband med arbetsvillkoret för grunddagpenning som betalas från Finland. I regel förutsätter detta att du omedelbart innan du blev arbetslös har arbetat i Finland i minst 4 veckor.

Försäkringsperioder som fullgjorts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz kan räknas in i arbetsvillkoret om du uppvisar blankett U1 eller E301 i det land där du söker arbete. Om det behövs kan FPA begära ovan nämnda blanketter från ett annat land. Du kan påskynda behandlingen av ärendet genom att skaffa blanketterna själv.

Under Internationella situationer finns närmare information om arbetslöshetsförmåner då du flyttar till eller från Finland.