Arbete utomlands

Arbete i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien kan beaktas i samband med arbetsvillkoret för den grunddagpenning som betalas från Finland.

Om FPA i din ansökan om grunddagpenning upptäcker att du har haft ett arbete utomlands som kan beaktas i samband med arbetsvillkoret begär FPA uppgifter om arbets- och andra försäkringsperioder från det land där du har arbetat.

Du kan också själv skaffa blanketten PD U1 från arbetskraftsmyndigheten i landet i fråga och lämna in den till FPA. Blanketten innehåller uppgifter om dina arbets- och andra försäkringsperioder.

Under Internationella situationer finns närmare information om arbetslöshetsförmåner då du flyttar till eller från Finland.