En leende man står framför en hälsoaffisch

Visste du att...

Syftet med FPA:s rådgivning för arbetsförmåga är att effektivera utredningen av rehabiliteringsbehovet och hänvisningen till rehabilitering.

En leende man står framför en hälsoaffisch

Rådgivning för arbetsförmåga

FPA:s rådgivning för arbetsförmåga hjälper dem som får sjukdagpenning och behöver stöd för att återvända till arbetet.

Efter en kort sjukfrånvaro är det vanligen lätt att återvända till arbetet. Men när sjukfrånvaron drar ut på tiden kan det behövas olika slag av stöd för att återgången till arbetet ska ske smidigt.

FPA:s arbetsförmågerådgivare finns till för dem som får sjukdagpenning och som behöver rehabilitering. Syftet är att hitta individuella lösningar som hjälper kunden att återvända till arbetslivet.

Arbetsförmågerådgivaren planerar olika lösningar som stöder återgången till arbetet tillsammans med andra sakkunniga och kunden själv. Målsättningen är att kunden ska kunna återvända till arbetet snabbt och smidigt.

Rådgivningen har som mål att

  • främja kundens återgång till arbetslivet
  • förebygga utslagning från arbetslivet
  • senarelägga pensioneringen.

Om arbetsförmågerådgivningen på finska.