Rådgivning om arbetsförmåga

Efter en kort sjukfrånvaro går det i allmänhet bra att komma tillbaka till arbetet. Är man däremot borta en längre tid kan man behöva stöd för att klara av det.

Rådgivningen i frågor som gäller arbetsförmåga är en ny form av service som FPA erbjuder de kunder som får sjukdagpenning och som behöver individuellt stöd för återgången till arbetet. Genom rådgivningen effektiveras utredningen av rehabiliteringsbehovet och hänvisningen till rehabilitering för att kunden så snabbt och smidigt som möjligt ska kunna återgå till arbetet eller få sjukpension utan något avbrott i utkomsten.

Tillsammans med kunderna och olika samarbetspartner utreder arbetsförmågerådgivarna möjligheterna till rehabilitering. De går också igenom andra tänkbara lösningar som kunde underlätta återgången till arbetet och hänvisar kunderna till den service som de behöver.

Med kundens samtycke kan arbetsförmågerådgivarna till exempel kontakta hälso- och sjukvården, arbets- och näringsbyrån och andra som ordnar rehabilitering.

Syftet med rådgivningen

  • Främja kundens återgång till arbetslivet
  • Förebygga utslagning från arbetslivet
  • Senarelägga pensioneringen.