Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivare ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift för anställda som är försäkrade i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Arbetsgivare är inte skyldiga att betala socialskyddsavgift för försäkrade som är under 16 år eller som har fyllt 68 år.

År 2021 är socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare 1,53 % av de löner som betalas ut (1,34 % år 2020).

Arbetsgivare ska redovisa socialskyddsavgiften samtidigt med förskottsinnehållningen på de anställdas löner. Förfallodagen för betalningen är den 12 dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden. Den första sjukförsäkringavgiften på löner som utbetalas år 2021 betalas i februari.

Även för arbetstagare som är på utlandsuppdrag ska socialförsäkringsavgifterna betalas ifall arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer