Aktuellt om coronavirusläget för arbetsgivare

Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s tjänster för arbetsgivare samt handläggningen av ansökningar. Läs också Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatser.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

För utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän, som meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för frånvarotiden.

Företagshälsovård

Observera hur coronaepidemin inverkar på ersättning för företagshälsovård.

Kontaktinformation för rådgivning och ansökningar om ersättning för företagshälsovård.

Rehabilitering

Från och med 1.6.2020 kan rehabilitering som inbegriper fysiska möten återupptas inom alla rehabiliteringstjänster.

Serviceproducenter som tillhandahåller rehabilitering kan flytta fram KIILA-rehabiliteringskurser som anordnas av FPA på grund av coronaepidemin från 1.9.2020. En kurs som sökts för år 2020 kan flyttas fram så att den inleds år 2021. Om serviceproducenten vill flytta fram en kurs ska producenten förhandla om detta med den aktör som sökt kursen.

Permittering

Råd till arbetsgivare som permitterar en arbetstagare.

Uträtta ärenden hos FPA

Arbetsgivare kan kontakta FPA per

Det finns separata kontaktuppgifter för rådgivning i frågor som gäller företagshälsovårdens ersättnings- och ansökningsärenden.

Det lönar sig att uppmana arbetstagarna att sköta sina ärenden via e-tjänsten och per telefon. Svar på vanliga frågor hittar arbetstagarna också på sidan Vanliga frågor om coronavirusläget.

Besök på ett serviceställe

Under coronaepidemin önskar vi att du undviker att besöka våra serviceställen. Om ett besök på ett serviceställe är nödvändigt, läs först anvisningarna vid besök på ett serviceställe.