Aktuellt om coronavirusläget för arbetsgivare

Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s tjänster för arbetsgivare samt handläggningen av ansökningar. Läs också Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatser.

Uträtta ärenden hos FPA

Vi rekommenderar att de arbetsgivarkunder som behöver råd i dagpennings- och rehabiliteringsfrågor använder chatten. Om det gäller enskilda arbetstagares ärenden ska man inte använda chatten.

Servicenumret för arbetsgivarkunder, på vilket den som ringer vid behov kan identifieras, kan vara överbelastat.

Skyddad e-post är ett bra alternativ i ärenden som inte är brådskande. Det lönar sig att läsa anvisningarna för skyddad e-post noggrant, så att den e-post som skickas faktiskt är skyddad och att den går till rätt adress (tyonantajat.neuvonta@kela.fi). Ansvaret för att förbindelsen är skyddad ligger på avsändaren.

För rådgivning i frågor som gäller företagshälsovårdens ersättnings- och ansökningsärenden finns separata kontaktuppgifter.

Läs aktuella meddelanden och anvisningar på THL:s sidor

Institutet för hälsa och välfärd (THL) informerar om coronavirusläget i Finland.

Gå till THL:s sidor

Det lönar sig att uppmana arbetstagarna att sköta sina ärenden via e-tjänsten och per telefon.

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att lämna in ansökningar via e-tjänsten och skicka bilagor per post eller skyddad e-post. Läs noga anvisningen om hur man skickar skyddad e-post.

Om det inte är möjligt att sköta ärenden på nätet och/eller använda skyddad e-post, kan ansökningar och bilagor skickas till FPA per post. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Besök på ett serviceställe

Om ett besök på ett serviceställe är nödvändigt ber vi att du iakttar god handhygien och att du undviker närkontakt.

Du ska inte komma till servicestället om du har förkylningssymtom eller om du eventuellt har utsatts för coronasmitta. Rengöringen och hygienen på serviceställena har effektiverats.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset.

Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

För utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän, som meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för tiden för arbetsfrånvaron.

Företagshälsovård

Observera hur inverkar coronaepidemin på ersättning för företagshälsovård.

Information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut ges per telefon eller e-post.

Telefonservice på svenska (måndag–fredag kl. 9–11): tfn 020 634 4908
Telefonservice på finska  (måndagar kl. 12–16 och tisdag–fredag kl. 9–12): tfn 020 634 4907
E-postadress: tyoterveyshuolto@kela.fi

Rehabilitering

Från och med 1.6.2020 kan rehabilitering som inbegriper fysiska möten återupptas inom alla rehabiliteringstjänster.

FPA rekommenderade att vårens KIILA-rehabiliteringskurser skjuts upp eller inhiberas. KIILA-rehabilitering kan ordnas ansikte mot ansikte från och med 1.6.2020.

På grund av coronaepidemin kan serviceproducenter som tillhandahåller rehabilitering flytta fram KIILA-rehabiliteringskurser som ordnas av FPA från och med 1.9.2020. En kurs som sökts för år 2020 kan flyttas fram så att den inleds år 2021. Om serviceproducenten vill flytta fram en kurs ska producenten förhandla om detta med den aktör som sökt kursen.