Anmälan om lön

För ansökan om ansökan om dagpenning ska arbetsgivaren lämna in en anmälan om lön till FPA, antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). Denna anmälan är samtidigt en dagpenningsansökan.

 I ansökan kan man som arbetsinkomster anmäla antingen de arbetsinkomster som konstaterats vid beskattningen eller lönen för de senaste sex månaderna, om löneinkomsterna då har varit minst 20 % högre än den årsarbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen.

Arbetsgivaren eller en aktör som arbetsgivaren befullmäktigat (t.ex. ett löneförvaltningsföretag eller en bokföringsbyrå) meddelar de löner och lönetillägg som arbetsgivaren har fått och för vilka arbetsgivaren har rätt att få dagpenning.

I vissa situationer kan FPA behöva mera detaljerade uppgifter än vanligt.

Med början år 2020 räknar FPA ut dagpenningens belopp utifrån de inkomster för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Då behöver löneuppgifter inte längre skilt anmälas till FPA som grund för dagpenningen.

Förmån Vilka uppgifter behöver FPA?
Partiell rehabiliteringspenning Löneuppgifter för rehabiliteringstiden, dvs. för de timmar då arbetstagaren inte har kunnat utföra sitt arbete på grund av rehabiliteringen.
Partiell sjukdagpenning Uppgifter om innehållet i avtalet om deltidsarbete
Partiell föräldrapenning Uppgifter om omfattningen av arbetstagarens deltidsarbete.

Ska arbetsgivaren betala lön för tid med frånvaro?

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för tid med sjukfrånvaro, familjeledighet eller rehabilitering varierar beroende på bransch och arbetsuppgifter. I allmänhet bygger arbetsgivarens skyldighet att betala lön för den tid arbetstagare är frånvarande från arbetet på kollektivavtal. I vissa fall ingår överenskommelser om detta också i villkoren för arbets-, tjänste- eller läroavtal.

Skyldigheten att betala lön kan också bero på om arbetstagaren arbetar på heltid eller deltid och på om arbetstagaren får månads- eller timlön. Huruvida arbetstagaren får lön för lediga dagar varierar också.

Anmälan om företagarlön

Om ägarandel eller arbetsinsats i ett företag inte medför skyldighet för en delägare att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring och arbetsgivaren har försäkrat delägaren enligt ArPL, ska sjuktidslöner anmälas normalt.

Löneuppgifter för FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare behöver inte anmälas till inkomstregistret i fall där en delägare som arbetar i företaget är skyldig att teckna FöPL- eller LFöPL-försäkring på grundval av arbete eller ägarandel.

Om löneuppgifterna ändras efter att de anmälts

En ny anmälan ska göras om tidigare anmälda löneuppgifter för tid med frånvaro ändras. Om den nya löneanmälan gör att fördelningen av dagpenningen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren måste ändras, meddelar FPA ett nytt dagpenningsbeslut i enlighet med anmälan antingen till arbetsgivaren eller till en aktör som arbetsgivaren befullmäktigat.

Läs mer