Kontaktinformation

Ansökningar och redovisningar

Arbetsgivare och företagare kan skicka alla ansökningar om ersättning för företagshälsovård på adressen Folkpensionsanstalten PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också på nätet

Producenter av företagshälsovård skickar redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena. Postadresserna finns i menyn nedan.

Rådgivning för arbetsgivare, företagare och företagshälsovårdsproducenter

Handläggningen av ansökningar om ersättning för företagshälsovård har koncentrerats till tre enheter inom FPA. Från de här handläggningsställena får man också, per e-post eller telefon, information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut.

Genom att besvara följande frågor kan man ta reda på rätt e-postadress och telefonnummer

Mitt ärende gäller

Vem producerar företagshälsovårdstjänsterna?

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 411, etelainenvakuutuspiiri@tth-hakemukset@kela.fi.

Kostnaderna i ansökan uppgår sammanlagt till

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 411, etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset@kela.fi.

På vilket språk sköter du ärendet?

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 449 08 (måndag–fredag kl. 9–11), seinajokitth@kela.fi.

På vilken eller vilka siffror börjar verksamhetsställets postnummer?

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 50 120 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset@kela.fi.

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 44 907 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), seinajokitth@kela.fi.

På vilket språk sköter du ärendet?

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 44 908 (måndag−fredag kl. 9−11), seinajokitth@kela.fi.

På vilken eller vilka siffror börjar ditt postnummer? (Företagarens verksamhetsställe)

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 50 120 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset@kela.fi.

Skicka ansökan till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information får du på numret 020 63 44 907 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), seinajokitth@kela.fi.

På vilket språk sköter du ärendet?

Skicka redovisningen till adressen FPA, Kalevankatu 17 A, 60100 Seinäjoki.

Närmare information får du på numret 020 63 44 908, seinajokitth@kela.fi.

På vilken eller vilka siffror börjar postnumret för serviceproducentens verksamhetsställe, om det är serviceproducenten som lämnar in redovisningen?

Skicka redovisningen till adressen FPA, Virtakatu 9, 18100 Heinola.

Närmare information får du på numret 020 63 50 120 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), etelainenvakuutuspiiri.tth-hakemukset@kela.fi.

Skicka redovisningen till adressen FPA, Kalevankatu 17 A, 60100 Seinäjoki. 

Närmare information får du på numret 020 63 44 907 (måndag kl. 12–16, tisdag–fredag kl. 9–12), seinajokitth@kela.fi.

Valinta

Jatkokysymys

Lisätieto

Vastaus

Peruuta