Kontaktinformation för företagshälsovården

Ansökningar och redovisningar

Arbetsgivare och företagare kan skicka alla ansökningar om ersättning för företagshälsovård till adressen Folkpensionsanstalten PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också på nätet

Producenter av företagshälsovård skickar också redovisningar gällande företagshälsovård för företagare till adressen Folkpensionsanstalten PB 10, 00056 FPA. Då ska ”Företagarredovisning” skrivas på kuvertet.

Rådgivning för arbetsgivare, företagare och företagshälsovårdsproducenter

Information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut ges per telefon eller e-post.

  • Telefonservice på svenska (måndag–fredag kl. 9–11): tfn 020 634 4908
  • Telefonservice på finska  (måndagar kl. 12–16 och tisdag–fredag kl. 9–12): tfn 020 634 4907
  • E-postadress: tyoterveyshuolto@kela.fi