Kontaktinformation för företagshälsovården

Ansökningar och redovisningar

Arbetsgivare och företagare kan skicka alla ansökningar om ersättning för företagshälsovård på adressen Folkpensionsanstalten PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också på nätet

Producenter av företagshälsovård skickar redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena. Skriv ”Företagarredovisning” på kuvertet. Skicka redovisningar på adressen
  • Folkpensionsanstalten, Virtakatu 9, 18100 Heinola, om serviceproducentens postnummer börjar på 0, 1, 30 eller 45−49, 53−56 eller på 59 (inte 19650 Joutsa).
  • Folkpensionsanstalten, Kalevankatu 17 A, 60100 Seinäjoki, om serviceproducentens postnummer börjar på  20−29, 31−44, 50-52-, 57–58, 6, 7, 8, 9 eller om postnumret är 19650 Joutsa och dessutom alla svenskspråkiga redovisningar.

Rådgivning för arbetsgivare, företagare och företagshälsovårdsproducenter

Information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut ges per telefon eller e-post.

  • Telefonservice på svenska (måndag–fredag kl. 9–11): tfn 020 634 4908
  • Telefonservice på finska  (måndagar kl. 12–16 och tisdag–fredag kl. 9–12): tfn 020 634 4907
  • E-postadress: tyoterveyshuolto@kela.fi