Arbetsgivare, vårens KIILA-rehabiliteringar kan skjutas upp eller inhiberas

Eftersom det på grund av coronaepidemin är skäl att undvika sammankomster rekommenderar FPA att vårens KIILA-rehabiliteringskurser skjuts upp eller inhiberas. De kan inte i sin helhet genomföras som distansrehabilitering.

FPA har rekommenderat att de som producerar rehabiliteringstjänster flyttar kursperioder som börjar före 31.5.2020 till en senare tidpunkt.

De yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringstjänster som är inplanerade för våren 2020 kan skjutas upp eller avbrytas och återupptas när det åter är tryggt att samlas i grupp. En kurs som flyttas måste ändå börja under år 2020. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2020 flyttas till år 2021. Kurserna kan också inhiberas.

KIILA-kurser som börjat år 2019 och där endast den avslutande perioden och de sista individuella besöken återstår kan slutföras i form av distansrehabilitering. De behöver alltså inte nödvändigtvis skjutas upp.

Arbetsgivaren och serviceproducenten kommer överens om ändringarna gällande en kurs.

FPA meddelar senare när KIILA-kurser för år 2021 kan sökas.

Läs mer