Begränsning av gränstrafiken från 14.5 – konsekvenser för utbetalning av temporärt stöd vid epidemi

Temporärt stöd vid epidemi betalas som ersättning för arbetstagares inkomstbortfall under coronavirusepidemin. Stödet kan betalas till personer som anländer till Finland från utlandet och som hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och som därför är lediga från sitt arbete utan lön. Ett villkor är att distansarbete inte är ett alternativ och att det inte går att ordna trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Statsrådet har beslutat förlänga de temporära begränsningar som gäller trafik över Finlands gränser till 14.6.2020. Gränstrafik tillåts emellertid i vissa situationer från och med 14.5.

I syfte att förebygga spridning av coronaepidemin har statsrådet och inrikesministeriet gett följande anvisningar för situationer där personer anländer till Finland:

  • Den som anländer till landet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. I karantänen på eget initiativ tillåts att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet.
  • Den som kommer till arbetsuppgifter inom social- och hälsovården ska avtala med arbetsgivaren om eventuella arbetsarrangemang. Arbetsgivaren ska bedöma risken för smitta och vid behov ändra arbetsuppgifterna i 14 dygn från ankomsten till landet för att säkerställa klient- och patientsäkerheten och arbetsgemenskapens säkerhet.

Karantän på eget initiativ i enlighet med anvisningarna är i allmänhet inte ett hinder för arbete och personer som anländer till landet har därmed inte rätt till temporärt stöd vid epidemi. Den som anländer till Finland ska följa de anvisningar om karantän på eget initiativ som ges i samband med ankomsten.

Personer som kommer till arbetsuppgifter inom social- och hälsovården kan ändå ha rätt till temporärt stöd vid epidemi om arbetsgivaren bedömer att det inte går att ordna trygga arbetsarrangemang.

Läs mer