Visste du att...

En KIILA-kurs som är anpassad för arbetsplatsen kan också ge bättre arbetsresultat.

Rehabilitering för arbetstagare

Sök KIILA-kurs på nätet

KIILA-rehabilteringskurser kan sökas till arbetsplatsen. Ansökan sker i e-tjänsten (på finska). Det räcker med svag Katso-autentisering.

Logga in på e-tjänsten

FPA stöder arbetstagarnas hälsa och kontinuitet i arbetslivet med hjälp av rehabilitering. FPA ordnar både lagstadgad och behovsprövad rehabilitering för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan.

Arbetsgivare kan ansöka om yrkesinriktad grupprehabilitering (KIILA) som upprätthåller eller förbättrar arbetsförmågan. Grupprehabiliteringen planeras i samråd med arbetsgivaren, företagshälsovården, FPA och rehabiliteringens serviceproducent.

Om arbetstagaren inte kan sköta sitt arbete på grund av rehabiliteringen kan FPA för rehabiliteringstiden betala rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning. Om arbetsgivaren betalar full lön under rehabiliteringen kan FPA betala rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Vi ger också service via chatt

Arbetsgivare får svar på allmänna frågor som gäller dagpenningar och andra förmåner i samband med sjukfrånvaron, familjeledigheter, rehabilitering och arbetsoförmåga, samt om bilagor och tilläggsutredningar i samband med dessa. Notera chatten bara ger råd på ett allmänt plan. Du kan alltså inte ställa frågor som gäller enskilda personer.