Ansökan om sjukdagpenning

Ansökan om sjukdagpenning kan göras av arbetstagaren själv. Ansökan också göras av arbetsgivaren eller en annan aktör som arbetsgivarens fullmakt (extern löneräkning). Ansökan ska göras inom 2 månader efter att arbetsoförmågan började.

Arbetsoförmågands begynnelsedag är den dag som uppges i läkarintyget, som alltså kan vara dagen för läkarbesöket. Arbetsoförmågan kan anses ha börjat tidigre i följande fall:

 • arbetsgivaren har godkänt sjukfrånvaro utan läkarintyg högst för högs självrisktiden
 • arbetstagaren har p.g.a. veckoslut, helg eller andra godtagbara skäl inte haft möjlighet att besöka läkare när arbetsoförmågan började.

FPA kan också godkänna intyg om sjukfrånvaro som givits av hälsovårdare eller sjukvårdare vid hälsocentral/hälsostation förtusatt att sjuktiden inte överstiger sjukdagpenningens självrisktid.

Ifall arbetsoförmågan beror på olycksfall i arbete eller trafikolycka anses arbetsoförmågan ha börjat i samband med olyckan.

Dagpenningsansökan och inkomstregistret

Här får du veta mer hur arbetsgivaren kan fungera smidigt med FPA i dagpenningsärenden.

Läs mer

Så här gör arbetsgivaren ansökan om sjukdagpenning

Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om sin praxis i samband med sjukfrånvaron och berätta om företagshälsovårdens roll.

 • Ansökningstiden för sjukdagpenning är 2 månader från att arbetsoförmågan eller sjukskrivningen börjat. Om arbetsoförmågan pågår över 2 månader ska följande ansökan skickas in inom två månader från att den föregående ansökningsperiodens slut.
 • Arbetsgivare som betalar sin anställda lön under sjukfrånvaron ansöker om sjukdagpenning genom att anmäla den betalda lönen till FPA på e-tjänsten för arbetsgivare. Alternativt kan ansökan kan göras på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r).

Bilagor

 • FPA behöver arbetstagarens läkarintyg över sjukfrånvaron.
  • Om arbetstagaren ger sin arbetsgivare en utskrift av sitt A-läkarintyg varav det framgår att läkarintyget har skickats till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsterna, behöver läkarintyget inte skilt skickas till FPA, utan det räcker att meddela lönen.
  • Om arbetstagaren har ett läkarintyg kan detta ges till arbetsgivaren som kan skicka det till FPA. Alternativt kan arbetstagaren själv skicka läkarintyget elektroniskt till FPA (via e-tjänsten för privatpersoner) eller till arbetsplatskassan. Arbetsgivare kan inte skicka läkarintyg  elektroniskt till FPA.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivare kan från och med 2019 också ansöka om FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Om sjukfrånvaron fortsätter

 • Arbetsgivare bör meddela företagshälsovården då en arbetstagare har varit sjukfrånvarande antingen 1 månad i följd eller totalt en månad i flera etapper.
 • För att FPA ska kunna fortsätta utbetala sjukdagpenning efter 90 dagar sjukdagpenningsdagar krävs företagsläkarens utlåtande om arbetsgivarens möjligheter att fortsätta i arbetet.

Läs mer