Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader samt ifyllningsanvisning

Blankett och ifyllningsanvisning från och med räkenskapsperioden 2020

Arbetsgivaren ska använda den förnyade blanketten (SV 98 TTHr) från och med räkenskapsperioden 2020, dvs. för en räkenskapsperiod där över hälften av perioden infaller år 2020.
Blanketten har förenklats och användbarheten förbättrats. Distansservice anges nu separat och antalet frågor har minskat.  På blanketten finns också ifyllningsanvisningar.

Blankett och ifyllningsanvisning fram till räkenskapsperioden 2019

Arbetsgivarens blankett för ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 98a TTHr) och ifyllningsanvisningarna kan skrivas ut på sidan www.fpa.fi/blanketter.

Blankett SV 98a TTHr används fortfarande för ansökningar som gäller räkenskapsperioden 2019.

Ytterligare information