FPA skickar alltid konfidentiella e-postmeddelanden via skyddad e-post

FPA skickar e-post till arbetsgivare och sina samarbetspartner via en skyddad länk för att säkerställa att kundernas personuppgifter hanteras på ett datasäkert sätt. Detta gör e-posten säkrare och förbättrar kundernas integritetsskydd.

FPA använder inte längre skyddade e-postförbindelser med sina samarbetspartner, utan alla meddelanden som innehåller konfidentiell information skickas som en länk via tjänsten securemail. Med hjälp av länken säkerställer man att innehållet i meddelandet, med undantag av rubrikfältet, inte hamnar på en vanlig e-postserver, utan hålls kvar på den säkrare securemailservern ända tills mottagaren öppnar meddelandet.

Tanken är att den e-tjänst som planeras för FPA:s samarbetspartner ska ersätta olika e-postarrangemang.

FPA har utarbetat en anvisning  om hanteringen av e-post:

Hantering av skyddad e-post (securemail) från FPA (pdf)

Svar på vanliga frågor

Jag vill skicka e-post till FPA, hur ska jag göra? Svar: Samarbetspartner och arbetsgivare har två möjligheter att skicka e-post till FPA på ett datasäkert sätt: som skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation och som skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation, se anvisningar.

Jag har vidarebefordrat ett meddelande men det går inte att öppna, vad ska jag göra? Svar: När du första gången öppnar ett meddelande ska du skapa ett lösenord för meddelandet. Vidarebefordra meddelandet och lösenordet inom organisationen t.ex. till en gemensam e-postlåda. Läs punkterna 3 och 4 i anvisningen (pdf).

Var hittar jag närmare anvisningar? Svar: I punkt 6 i anvisningen (pdf) står det var du hittar närmare anvisningar om användningen av e-posttjänsten.

Om du har tekniska problem eller frågor som du inte hittar svar på i anvisningarna kan du kontakta FPA:s tekniska support.

E-postadress: tekninentuki@kela.fi
Telefonnummer måndag–fredag kl. 7–17: 020 634 7787.