Så här skyddas kunder och personal vid FPA:s serviceställen för smittorisk

På FPA:s serviceställen har man tagit i bruk handlingssätt som bidrar till att minska smittorisken. Dessutom påminns kunderna om hur smittorisken kan minskas. Man ska inte besöka servicestället om man har coronasymtom.

Kunder och personal skyddas för smittorisk på många sätt. Kunderna får inte vägledning nära varandra i kundsalen utan vägledning ges vid servicedisken. Vid största delen av serviceställena finns det säkerhetsglas eller droppskydd för att trygga avståndet mellan kunden och FPA:s anställda.

FPA rekommenderar att kunderna använder en egen ansiktsmask när de besöker FPA:s serviceställen. Kunderna påminns även om god handhygien och om att hålla ett säkert avstånd till andra. På serviceställena finns det handdesinfektionsmedel som kunderna får använda. Vid behov begränsas möjligheten att komma in i kundsalen tillfälligt om det inte annars går att hålla säkerhetsavstånd. Om man har coronasymtom ska man inte komma till servicestället.

Handlingssätt som minskar smittorisken:

  • vägledning ges inte nära varandra
  • skyddsglas eller droppskydd är i bruk
  • kunder påminns om handhygien och erbjuds handdesinfektionsmedel
  • kunder påminns även om säkerhetsavstånd
  • användning av egen ansiktsmask rekommenderas
  • vid behov begränsas möjligheten att komma in.

FPA rekommenderar att kunderna sköter sina ärenden på nätet eller per telefon

Per telefon kan man sköta samma ärenden som på serviceställena och vid behov får man också stöd för skötsel av ärenden i e-tjänsten.

Det är behändigt att sköta FPA-ärenden på nätet. I FPA:s e-tjänst kan man ansöka om förmåner, skicka bilagor och kontrollera om beslutet redan har kommit. E-tjänsten förnyas under åren 2020–2021 och dess tillgänglighet förbättras. Man loggar in på e-tjänsten via webbsidan www.fpa.fi/etjanst.

Om det inte är möjligt att sköta ärenden på nätet, kan man göra det tryggt per telefon. Per telefon kan man sköta samma ärenden som på servicestället, och vid behov får man även stöd för att använda e-tjänsten. Servicenumren finns på webbsidan www.fpa.fi/ring-fpa.

Om man har många ärenden att reda ut, kan man boka tid till telefontjänsten. När FPA:s arbetstagare ringer, kostar samtalet inget för kunden. Man kan boka en telefontid genom att ringa telefonservicen eller på nätet www.fpa.fi/boka-tid.

Läs mer