Temporär förmån för personer som har ledigt utan lön på grund av coronaepidemin

FPA börjar betala ut en ny förmån med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaepidemin. Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas föräldrar som på grund av coronaepidemin sköter sina barn hemma och därför har varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön. Stödet kan därtill beviljas personer som anlänt från utlandet och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän. Temporärt stöd vid epidemi kan nu sökas hos FPA. Stödet kan sökas retroaktivt.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas ett barns förälder eller vårdnadshavare eller förälderns eller vårdnadshavarens partner som bor i samma hushåll. Man kan få stödet om barnet deltar i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, går i årskurs 1–3 i den grundläggande utbildningen, omfattas av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen eller har ett beslut om behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas på grund av barnavård högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken.

Stödet betalas också till personer som har kommit från utlandet till Finland och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän. En person som kommer från utlandet kan få stödet för högst 14 dygn efter ankomsten. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.

Stödbeloppet är 28,94 euro per vardag (723,50 euro i månaden). Den sökandes inkomster eller antalet barn inverkar inte på stödbeloppet. För vård av barn kan temporärt stöd vid epidemi betalas till bara en person åt gången i samma hushåll.

Den som är permitterad eller arbetslös kan inte få temporärt stöd vid epidemi. Stödet kan inte heller betalas till den som har moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet.

Temporärt stöd vid epidemi kan inte beviljas för samma tid som vissa andra förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner eller sjukdagpenning.

En kund som tidigare har ansökt om dagpenning vid smittsam sjukdom och fått avslag på sin ansökan kan utreda sin rätt till temporärt stöd vid epidemi. Villkoren för beviljande av temporärt stöd vid epidemi redovisas på webbplatsen fpa.fi.

Temporärt stöd vid epidemi kan nu sökas

Man kan nu ansöka om temporärt stöd vid epidemi hos FPA. Stödet kan sökas retroaktivt för 3 kalendermånader och det kan beviljas tidigast från och med 16.3.2020.

Till ansökan ska fogas arbetsgivarens intyg över frånvaro utan lön som beror på coronaepidemin. Som bilaga duger också en annan utredning där motsvarande uppgifter framgår. Den sökandes arbetsgivare kan också skicka de uppgifter som behövs för intyget via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på en blankett.

Blanketten för ansökan om temporärt stöd vid epidemi, arbetsgivarens intyg och detaljerade anvisningar för ansökan finns på fpa.fi.

FPA har ett separat telefonnummer för temporärt stöd vid epidemi. Där får man närmare information och hjälp med att göra ansökan.

Riksdagen godkände lagen om temporärt stöd vid epidemi 24.4.2020. Den lag enligt vilken det nya stödet kan betalas kommer att vara i kraft till 31.8.2020.
 

Närmare information för kunderna:

Fpa.fi-sidorna om temporärt stöd vid epidemi
Servicenummer för temporärt stöd vid epidemi, tfn 020 692 226 måndag–fredag kl. 9–16
Betjäning per telefon ges också på arabiska, somaliska och ryska måndag, onsdag och fredag kl. 9–12.

Fpa.fi-sidorna on temporärt stöd vid epidemi för arbetsgivare

Korrigerad 27.4 kl. 13.35: Tiden för utbetalningen av stödet ‒ Stödet utbetalas under undantagsförhållandena. Finlands regering fattar beslut om när undantagsförhållandena upphör. När undantagsförhållandena upphör, avslutas också utbetalningen av stödet.

4.5. kl. 10.30: Länk till fpa.fi-sidorna för arbetsgivare

Korrigerad 6.5. kl. 12.50: Tiden för utbetalningen av stödet ‒ Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas på grund av barnavård högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken. En person som kommer från utlandet kan få stödet för högst 14 dygn efter ankomsten. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.