Arbetslöshetsförmån från FPA?

Om du blir arbetslös, permitterad eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande enligt TE-tjänsternas anvisningar. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA. Arbetslöshetsförmån kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Förmåner som betalas till arbetslösa är

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om arbetslöshetsförmån i MittFPA. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan

Inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa (till exempel via ett fackförbund) kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din kassa (tyj.fi). Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Permitterade

Om du blir permitterad och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA. Anmäl dig först som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Andra stöd till arbetslösa arbetssökande

När dina inkomster minskar kan du också vara berättigad till

Arbetslöshetsförmåner på Åland

Om du är bosatt på Åland ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Läs mer: