Har du blivit arbetslös på grund av coronavirusläget?

Om du har blivit arbetslös eller permitterad ska du alltid först anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Om du hör till en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din egen arbetslöshetskassas (tyj.fi) anvisningar.

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa eller om du inte uppfyller arbetsvillkoret, ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA.

De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförmånerna upphörde att gälla 28.2.2022

Tillfälliga lagändringar gällande arbetslöshetsförmånerna tillämpades 1.1–28.2.2022. Ändringarna har upphört att gälla.

Om du ansöker om en arbetslöshetsförmån i efterhand, kan FPA tillämpa de bestämmelser som redan upphört att gälla på din situation. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Från 1.3.2022 handläggs ansökningar om arbetslöshetsförmåner på följande sätt:

  • Företagare har inte rätt till arbetsmarknadsstöd om företagsverksamheten fortfarande fortsätter. FPA kan ha betalat temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare fram till 28.2.2021.
  • I början av arbetslösheten tillämpas en självrisktid. Arbetslöshetsförmåner kan betalas efter 5 självriskdagar.

Ändringen för att snabba upp handläggningen av ansökningar gäller till slutet av år 2022

Handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner fortsätter så att arbetsinkomsterna jämkas med arbetslöshetsförmånerna i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. De här villkoren gäller 11.5.2020-31.12.2022.

Läs mer