Arbetslöshetsförmåner i internationella situationer

FPA betalar arbetslöshetsförmåner också i internationella situationer. Sådana situationer kan vara till exempel flyttning till Finland eller jobbsökning i ett annat land. 

Förmåner för arbetslösa och arbetssökande i Finland

Du har rätt till arbetslöshetsförmån om du bor stadigvarande i Finland och du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Arbetslöshetsförmånen kan vara arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan.

Från Finland till utlandet för att söka arbete

Om du har grunddagpenning och du tänker registrera dig som arbetssökande i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, ska du i god tid underrätta TE-tjänster om detta. Du bibehåller din rätt till grunddagpenning från FPA i högst 3 månader.

Läs mer