Meddela förändringar

Om du får arbetslöshetsförmåner ska du meddela FPA om

  • antalet timmar och antalet dagar som du har arbetat under arbetslöshetsperioden
  • du får barn eller det sker andra förändringar i familjeförhållandena.

Då får du stödet till rätt belopp och går inte miste om stöd som du har rätt till.

Meddela förändringar

Meddela förändringar som inverkar på ditt stöd omedelbart till FPA, så får du stödet också i fortsättningen till rätt belopp.

Meddela i MittFPA

Om du inte meddelar oss eventuella förändringar kan det hända att stödet betalas ut på felaktiga grunder och att vi senare blir tvungna att återkräva det.

Kontrollera också hur förändringen inverkar på andra FPA-förmåner.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Vanliga frågor:

Läs mer