Arbetsplatsutredningar hos lantbruksföretagare: Ersättningens belopp

Från början av 2018 betalas för lantbruksföretagares arbetsplatsutredningar ersättning enligt sjukförsäkringslagen för högst 50 % eller 60 % av kostnaderna och ersättning av statens medel för högst 40 %  av kostnaderna. Ersättningsbeloppet enligt sjukförsäkringslagen beror på om upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan tillämpas.

Från början av 2021 inverkar inte längre praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan på ersättningsprocenten. Lantbruksföretagare kan därför få 60 % i ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för ett gårdsbesök och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. Läs mer här.

En lantbruksföretagare kan få ersättning för

Ersättningen för kostnaderna för företagshälsovård betalas ändå alltid högst upp till ett årligt maximibelopp per företagare. Syftet med ändringen av den statliga ersättningen är att stöda uppgörandet och tillämpningen av praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan och sålunda främja lantbruksföretagarens arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga.

Kostnader för arbetsplatsutredningar orsakas av

 • gårdsbesök och företagshälsovårdens resor i anslutning till dem
 • instrument för arbetshygieniska mätningar
 • uppgörande och justering av verksamhetsplan
 • intervju om arbetsförhållandena utförd av en företagshälsovårdare.

Utredningsblankett SV 113 TTHr – Anvisning för beräkning av kostnader och ersättning

Punkten om statlig ersättning till lantbruksföretagaren

 • Uppge högst 40 % av de sammanlagda kostnaderna.

Exempel 1
Om företagaren har kommit överens om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan och kostnaden för arbetsplatsutredningen är t.ex. 600 euro

 • är ersättningen enligt sjukförsäkringslagen 60 % av de godtagbara kostnaderna (= 360 euro)
 • är den statliga ersättningen 40 % av de godtagbara kostnaderna (= 240 euro)
 • återstår för företagaren inget att betala själv då den företagarspecifika maximikostnaden för gårdsbesöket inte överskrids (882 euro år 2018).

Exempel 2
Om företagaren inte har kommit överens om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan och kostnaden för arbetsplatsutredningen är t.ex. 600 euro

 • är ersättningen enligt sjukförsäkringslagen 50 % av de godtagbara kostnaderna (= 300 euro)
 • är den statliga ersättningen 40 % av de godtagbara kostnaderna (= 240 euro)
 • återstår för företagaren 10 % (= 60 euro) att betala själv då det företagarspecifika maximibeloppet för gårdsbesöket inte överskrids (882 euro år 2018).

Exempel 3
Om företagaren har kommit överens om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan och kostnaden för arbetsplatsutredningen är t.ex. 900 euro

 • är ersättningen enligt sjukförsäkringslagen 60 % av det företagarspecifika maximibeloppet (= 529,20 euro)
 • är den statliga ersättningen  40 % av det företagarspecifika maximibeloppet (= 352,80 euro)
 • återstår för företagaren att betala själv 18 euro eftersom maximibeloppet för gårdsbesöket överskrids (882 euro år 2018).

Exempel 4
Om företagaren inte har kommit överens om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan och kostnaden för arbetsplatsutredningen är t.ex. 900 euro

 • är ersättningen enligt sjukförsäkringslagen 50 % av det företagarspecifika maximibeloppet (= 441 euro)
 • är den statliga ersättningen 40 % av det företagarspecifika maximibeloppet (= 352,80 euro)
 • återstår för företagaren att betala själv 10 % (= 88,2 euro) och den andel som överskrider maximibeloppet för arbetsplatsutredningen, 18 euro, dvs. sammanlagt 106,20 euro
   (Det företagarspecifika maximibeloppet för kostnaderna för arbetsplatsutredningar är 882 euro år 2018.)