En störning har upptäckts i anvisningsarkivet

Vid sökning kommer inte alla anvisningar upp. Försök på nytt senare.

Arkiv för förmåns- och handläggningsanvisningar

Arkivet innehåller de anvisningar som publicerats efter 23.8.2016.

Välj förmån/ärendehelhet

Välj tidsperiod

Anvisningar som publicerats under perioden