Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland

Publikationen Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland innehåller centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten (FPA). Här finns statistik över förmånstagare, utbetalda belopp och antal ersättningsdagar.

Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (elektronisk version)
ISSN 1795-5467 = Tilasto Suomen työttömyysturvasta (elektronisk version)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information