FPA-statistik | Bostadsbidrag

Publikationen FPA-statistik, bostadsbidrag innehåller centrala uppgifter om bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och bostadstillägg till studiestöd som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA).

Här finns statistik över mottagare av förmånerna, bostadsförhållanden och utbetalda belopp.

FPA-statistiken om bostadsbidraget publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-1092 = Kelan asumistukitilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information