FPA-statistik | Företagshälsovård

Publikationen FPA-statistik, företagshälsovård innehåller centrala uppgifter om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och om företagshälsovård för företagare. Publikationen presenterar statistik om de personer som omfattas av dessa förmåner, om innehållet i den ersatta verksamheten, om kostnader och utbetalda ersättningar.

FPAs statistik om företagshälsovård publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1795-8660 = Kelan työterveyshuoltotilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information