FPA-statistik | Förmåner till barnfamiljer

Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som FPA betalar ut. Här finns statistik över mottagarna av förmånerna och utbetalda belopp.

FPA-statistiken om förmåner till barnfamiljer publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-1459 = Kelan lapsiperhe-etuustilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Läs mer