FPA-statistik | FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Publikationen FPA-statistik, förmåner för personer med funktionsnedsättning innehåller centrala uppgifter om handikappbidrag för barn, handikappbidrag för vuxna, vårdbidrag för pensionstagare och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Här finns statistik över mottagare av förmånerna och utbetalda belopp.

FPAs statistik om förmåner för personer med funktionsnedsättning publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1795-9330 = Kelan vammaisetuustilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information