FPA-statistik | Militärunderstöd

Publikationen FPA-statistik, militärunderstöd innehåller information om antalet mottagare av militärunderstöd samt om utbetalda och genomsnittliga stödbelopp.

FPAs statistik om militärunderstöd publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1799-9529 = Kelan sotilasavustustilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information