FPA-statistik | Rehabilitering

Publikationen FPA-statistik, Rehabilitering innehåller centrala uppgifter om de rehabiliteringstjänster som Folkpensionsanstalten, FPA, tillhandahåller och om den rehabiliteringspenning som betalas för att trygga klienternas utkomst under rehabiliteringen. Publikationen ger information om rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna medför samt om rehabiliteringspenningen.

FPA-statistiken om rehabilitering publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-0894 Kelan kuntoutustilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Läs mer