FPA-statistik | Sjukförsäkring

Publikationen FPA-statistik, sjukförsäkring innehåller centrala uppgifter om sjukdagpenning, FöPL-sjukdagpenning, specialvårdspenning och sjukvårdsersättningar som utbetalats enligt sjukförsäkringslagen. Här finns statistik över mottagare av förmånerna, utnyttjandet av förmånerna (t.ex.dagar med sjukdagpenning och läkarbesök) samt utbetalda belopp.

I publikationen presenteras dessutom statistik kommunvis över utbetalda föräldradagpenningar.

FPA-statistiken om sjukförsäkringen publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-0908 = Kelan sairausvakuutustilasto (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Mer information