FPA-statistik | Studieförmåner

Publikationen FPA-statistik, Studieförmåner innehåller centrala uppgifter om studiestödet och stödet för skolresor som FPA betalar samt om statsgarantin som FPA beviljar för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd. Här finns statistik över förmånstagarna och utbetalda belopp. Dessutom presenteras även uppgifter om studielån och måltidsstöd för högskolestuderande.

FPA:s statistik om studieförmåner publiceras i PDF-format.

Nyaste publikationer

ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1795-7370 FPA-statistik, Studieförmåner (Online)

Förfrågningar
tilastot@kela.fi

Läs mer