Så här sköter du ärenden under coronaepidemin

Under coronaepidemin rekommenderar vi att du sköter FPA-ärenden

 1. i MittFPA
 2. per telefon.

Under epidemin önskar vi att du undviker besök till servicestället. Per telefon eller på bokad telefontid får du likadan personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på servicestället.

Obs! I kundservicen kan vi inte påverka tidtabellen för handläggningen av ansökningar och vi vet inte när beslutet kommer. Via nätet kan du kontrollera genomsnittliga handläggningstider per förmån.

På nätet

I MittFPA kan du ansöka om de flesta förmånerna, skicka bilagor, kontrollera beslut och skicka meddelanden. Om du på nätet meddelar ett telefonnummer där vi når dig kan vi kontakta dig vid behov.

Per telefon

Per telefon kan du sköta de flesta ärendena.

 • Servicenumren på finska och svenska betjänar på vardagar kl. 9–16.
 • Servicenumren på nordsamiska betjänar vardagar kl. 13–15.
 • Servicenumren på engelska betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Kontrollera servicenumren och ring.

Boka telefontid

Om du har mycket att reda ut kan du boka en tid för telefonservice. När vi ringer är samtalet avgiftsfritt för dig. Du kan boka en tid på nätet eller genom att ringa våra servicenummer.

På servicestället

Om du ändå kommer på besök

 1. sköt om din handhygien
 2. håll avstånd till andra
 3. använd ansiktsmask.

Kom inte till servicestället om du har coronasymtom, är i karantän eller har fått veta att du blivit utsatt för coronavirus.

Största delen av FPA:s serviceställen har öppet, men en del betjänar endast på bokad tid. Innan du kommer på besök, gör så här:

 • Kontrollera i sökfunktionen hur servicestället är öppet. 
 • Om servicestället betjänar på bokad tid, ring telefontjänsten. Ditt ärende går oftast att sköta direkt per telefon.
 • Om det inte går att sköta ditt ärende per telefon och det är nödvändigt att besöka servicestället kan vi boka en besökstid åt dig.
 • Du kan själv boka telefontid på nätet. När vi ringer är samtalet avgiftsfritt för dig.

På FPA:s serviceställen har man tagit i bruk handlingssätt som bidrar till att minska smittorisken. Kunderna får inte vägledning nära varandra i kundsalen utan vägledning ges vid servicedisken. Vid största delen av serviceställena finns det säkerhetsglas eller droppskydd för att trygga avståndet mellan kunden och FPA:s anställda.

Läs mer